Персонални изисквания за длъжността Ръководител Сервиз

Като първо и задължително изискване към ръководителя на сервиза трябва да споменем неговата невзрачност. В противен случай той би могъл да си извоюва неправомерен авторитет сред клиентите, с което да уронва престижа на ръководителя на фирмата или на търговския отдел като цяло.

Горепосоченото изискване не предполага уродлива външност, дребен ръст или други физически несъвършенства. Невзрачността трябва да бъде преди всичко духовна, да се изразява в инертност или инфантилизъм по отношение дейността на сервиза и неговото развитие и като краен резултат да спомага за прокарване решенията на мениджърите от останалите департаменти.

Второ основно изискване към ръководителя на сервиза е той да бъде гладен. В случая отново изключваме буквализма в тълкуванието на думата. Става въпрос за това, длъжността, която ще заеме, да бъде върхът в кариерата на съответния служител, нещото, за което той винаги си е мечтал, мястото, към което съпругата му винаги го е карала да се стреми. Само така той ще бъде склонен да извършва всички онези компромиси, които неминуемо ще бъдат включени като част от длъжностната му характеристика.

Развитието в тази насока е свързано с личните ползи, извличането на които новоизлюпеният хайлайф служител скоро ще открие и към които ще се пристрасти. Отговорната роля на кадровика на този етап ще бъде да открие навреме и да сигнализира на ръководството за проблемите, нуждите и на първо място – за слабите места и намерения на шеф-сервиза. По този начин злоупотребите със служебно положение ще бъдат овладени и направлявани съгласно интересите на фирмения топ-мениджмънт.

На последно място, но не и по важност, е препоръчително един технически ръководител да заема своята длъжност за около три години. Всяко превишаване на този срок може да доведе до нежелана независимост на сервизния департамент. От друга страна, преждевременната смяна би породила въпроси у изпълнителските кадри, тъй като може да се окаже, че ръководителят на сервиза все още се счита за част от колектива и сам е убеден, че работи за благото на всичките си подчинени. Опитът е показал, че трите години са оптималният период, в който той овладява тънкостите на длъжността си, респ. период, след изтичането на който придобатата компетентност може да се окаже нежелателна и дори вредна.

Прекратяването на пълномощията може да се извърши по различни начини, като е желателно ръководителят на сервиза сам да се откаже от изпълняваната длъжност. За предпочитане е да се ползва опитът на голямата политика и служителят да бъде изпратен като специалист на дългосрочна работа в чужбина.