Вицове на в. ПЛЕБС

Вицове на Главния редактор

TOP ВИЦ: Баба се пенсионира!
(публикуван в брой 2)

Въпрос:
– Какви качества трябва да притежава човек, за да се издигне?
Отговор:
– Никакви. За да се издигне, човек трябва да е пълен въздух.
(публикуван в брой 6)

Запитали радио Ереван:
– Каква е приликата между ръководството на фирмата и това на държавата?
Радио Ереван отговорило:
– И в двата случая начело стои един лидер, агресивно скърбящ за изгубения си авторитет, а негов фаворит е една жена, която се опитва да докаже, че разбира от голямата политика.
(публикуван в брой 12)

Вицове назаем

Зима. По заледен път с мъка пълзи Запорожец. Зад него кара голям Мерцедес. Мутрите от Мерцедеса тръгнали да изпреварват Запорожеца. В същия момент той поднася по леда, врязва се в Мерцедеса, който излита от пътя, преобръща се няколко пъти и пада в една дупка.
Шофьорът на Запорожеца слиза и на бегом отива при разбития Мерцедес, поглежда в дупката и пита:
– Момчета, има ли някой жив?
Отдолу абсолютна тишина.
– Има ли живи, бе?
Отново тишина.
– Их, провървя ми! – с облекчение въздъхва човекът.
(публикуван в брой 14)

Директор към началника на отдел „Кадри“:
– Утре при нас постъпва на работа малкият ми син. Намерете му някаква длъжност там. Не искам да проявявате по-специално отношение към него – отнасяйте се както с всеки друг мой син.
(публикуван в брой 14)

Американски космонавт осъществява скачване с орбиталната станция МИР. Руснаците го посрещат, развеждат го и накрая му дават да погледне през тяхната апаратура към Русия. Поглежда американецът и какво да види – множество телескопи насочени нагоре. Американецът потресен казва на своите домакини:
– Невероятно! Каква любов към астрономията има вашият народ. Всички имат телескопи и ви наблюдават….
Руснаците невярващо поглеждат в окуляра и после с насмешка отвръщат:
– Това не са телескопи. Те просто пият от бутилката.
(публикуван в брой 15)