Усмивки под мустак

Pубриката се издава без редакционни корекции на авторския текст

 

Трите писма на директора

(публикувано в брой 7)

В голямата фирма най-накрая решили да сменят директора. След много конкурси, тестване и т.н. (т.е. проверка н благонадеждността) назначили нов началник. Бидейки той достатъчно подготвен за заеманата от него НОВА длъжност, той се обърнал към стария началник с въпроса: „Толкова много години ти си бил началник на това голямо дружество, можеш ли да ми дадеш някакъв съвет, който да бъде полезен за мен?“. Старият началник се подсмихнал и му казал: „Да, аз очаквах подобен въпрос от тебе“. Бръкнал в чекмеджето на бюрото си и извадил четири плика, индексирани с номера от едно до четири.

– Това е моят съвет към теб. Когато имаш проблем в работата, отваряй подред номерираните пликове. Там съм се постарал да концентрирам моите съвети, които бих дал дори и на самия себе си.

На другия ден старият началник вече не работел във въпросното дружество, а въпросният нов началник се сблъскал с един колектив, напрегнат до последна степен. Казал си:“А защо да не отворя първия плик?“. КОгато го отворил, прочел: „ПЛЮЙ СТАРОТО РЪКОВОДСТВО!“ и го направил по най-перфектен начин – старото ръководство не се било справило със задачите, не отделяло достатъчно внимание на служителите, нямало никаква социална програма и т.н., но, видите ли, ние от новото МИСЛИМ ЗА ВАС и вие ще видите!!!

Хората повярвали, изпаднали в очакване от новото прасе каква свиня ще излезе и близо година работата на НОВИЯ началник вървяла.

Но въпреки всичко проблемите отново се съживили, напрежението се повишило и се наложило той да отвори втория плик. А там пишело:“ЗАПОЧНИ ПЕРСОНАЛНИ ПРОМЕНИ. УВОЛНИ ЧИСТАЧКАТА, НАКАЖИ ПОРТИЕРА, СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ЕДИН ОТДЕЛ ПРЕМЕСТИ В ДРУГ И ОБРАТНО.“

Хаосът бил пълен. Хората се шашнали. Всички се смирили в очакване на по-добри времена. Напрежението спаднало. Да, но не задълго. Когато новият началник отворил и третия плик, прочел:“СМЕНЯЙ МЕСТАТА НА ОТДЕЛИТЕ – ОТ 18-ТИЯ ЕТАЖ НА 15-ТИЯ, ОТ 16-ТИЯ НА 13-ТИЯ И Т.Н.“

Настанало време на груб физически труд. Хората нямали време да вършат текущите си задължения, но за сметка на това както от телефонната централа, така и дошлите на крака клиенти не можели да ги намерят. Всичко това отнело ни повече, ни по-малко от шест месеца. Въпреки това напрешение пак имало.

Тогава бил отворен и четвъртият, последен плик, в който пишело:“Е!!! КРАЙНО ВРЕМЕ ТИ Е И ТИ ДА ПОПЪЛНИШ ЧЕТИРИ ПЛИКА.“

Уважаема редакция,
Въпреки че по-горе посочих, моля и на настоящия ред да потвърдя, че всякакви прилики с мен познати началници (може и с вам познати) са съвсем случайни. Гореописаната история е от далечната 1987 година.

С уважение

Големият мустак


Старият лъв

(публикувано в брой 8)

Самолет се разбил някъде в пустинята. Около него се събрали лъвовете, радостни от предстоящата закуска. Само един много стар самец през цялото време отдалече наблюдавал безучастно какво става.

Един от оцелелите пътници се оказал виртуозен цигулар. Виждайки за какво се подготвят лъвовете, извадил своята цигулка и започнал да свири най-нежна музика. Лъвовете се заслушали, укротили се и започнали да се умилкват.

В един момент обаче старият лъв скочил, разкъсал цигуларя и започнал да го яде. Една от младите лъвици се обърнала към своя партньор със следните думи:

– Ех, винаги ще има един стар и глух лъв, който да развали хубавата работа.