Плебейски загадки

основна рубрика на вестника

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Отговорите се изпращат на адреса на отдел „Досиета“. Наградите зависят от степента на лоялност на дадения отговор. Както знаете, тези награди не са материални, но остават за цял живот. Не играйте, за да спечелите!

Ако все пак много ви се играе, изпращайте отговорите си до нас: