Речник

Този речник е създаден като помагало за младите читатели, които не са запознати с част от терминологията, използвана в статиите. Като се замисля, тя май си беше остаряла още по време на написване на материалите.

Отдел „Кадри“

отдел „Човешки ресурси“

Кадровик

специалист по човешки ресурси, началник на отдел „Кадри“ или служител в него

Профгрупорг

честно казано, редакторът само е чувал за тези функционери, затова не може да даде правилно обяснение за работата им, по-добре питайте Гугъл или по-възрастните си роднини, работили при социализма

Дискета

магнитен носител с размер 3.5″ и обем на паметта 1.44 MB или, в още по-стар вариант: размер 5.2″ и памет 1.2 МВ

Факс

технологията все още съществува, включена е в някои мултифункционални устройства; в края на миналия век обаче факс апаратът беше самостоятелно устройство, в повечето случаи закачено към телефонен апарат, а изпращането и приемането на информация (документи) изискваше много търпение, защото се извършваше през предимно аналогови телефонни линии

Фул-сървиз-пакет

all inclusive