Препоръчително писмо

Когато служебните ви задължения и личните ви интереси налагат, вие се освобождавате от неподходящите служители. В подобни случаи обикновено от вас се очаква да дадете добри референции (на български: „препоръки“), независимо от личното ви отношение към отстранявания.

Предлагаме ви образец на препоръчително писмо, в което по наше мнение са спазени всички изисквания към необходимите хвалебствия, изказвани в подобен род документи:

Уважаеми господа,

За периода на заеманата от него длъжност винаги намирах г-н Хикс
да работи усърдно и задълбочено на бюрото си, без
да празнослови в офиса с колегите си. Той много рядко
губи времето си с ненужни занимания. Господин Хикс
приключва поставените задачи в срок и не пренебрегва
задълженията си при никакви обстоятелства. Не се поддава на
флиртове и закачки с младите дами. Не притежава
суетността и високомерието, които се пораждат от прекомерните
знания в областта, в която се изявява. Смятам, че той ще бъде
благонадежден и компетентен сътрудник, с чиято помощ всеки проблем е
навреме и по подходящ начин отстранен.

(следва пълното название на поста ви, вашето име и подпис)

 
Ako смятате, че този текст не отразява истинското ви мнение, то тогава може да прочетете алтернативно само редовете в курсив и ако това е шаблонът, който ви трябва, просто информирайте допълнително бъдещия работодател на вашия служител за правилния начин на четене на дадената от вас препоръка.