В помощ на кадровика

основна рубрика на вестника

 • Персонални изисквания за длъжността Ръководител Сервиз

  март 31, 2001
  Като първо и задължително изискване към ръководителя на сервиза трябва да споменем неговата невзрачност. В противен случай той би могъл да си извоюва неправомерен авторитет ...
 • Бизнес-пиктографията – език за овладяване

  януари 24, 2001
  В днешния брой предлагаме на вниманието на кадровиците* кратък наръчник по делова пиктография като продължение на добрите стари традиции, когато нашият вестник пръв и единствен ...
 • ПВР в архива

  февруари 14, 2000
  Както ви информирахме в предишните си броеве, от тази година ръководството на фирмата е наложило вето върху изпълнение параграфите на действащия Правилник, заменяйки го ...
 • Роля и място на пъдаря в структурата на компанията. Социологически аспекти в персоналния мениджмънт

  август 20, 1999
  „Царят дава, пъдарят не дава“ – гласи старата народна мъдрост. От времената на монархията, през социализма, та до демокрацията, не само нищо не се е ...
 • Реформи

  май 11, 1999
  Както може би мнозина от вас си спомнят, в предишния брой ви запознахме с критериите за оценка на служителите. В този брой предлагаме на вашето внимание ...
 • Новият Правилник за вътрешен ред – идеи в действие

  март 22, 1999
  В процеса на предприетата структурна реорганизация е закономерно и неизбежно Правилникът за вътрешния ред да бъде преработен в съответствие с актуалните постановки. Създаването и разместването ...